Acmhainní ar Líne don Ghaeilge

ar ais

Suíomhanna Suimiúla
  Cú Chulainn
  Digital Dialects
  Duo Lingo
  E-Leathanach (ag Olscoil Mhá Nuad)
  Ranganna (Foghlaim Gaeilge ag do luas féin)
  Rainn Agus Amhráin
  Rannta, Dánta agus Amhráin do Pháistí Óga
  Séideán Sí
  Sing Fónaic
  Songs in Irish
 
Foghlaim Trí Ghaeilge
  I Am An Artist (Leagan Gaeilge)
  Réamhaisnéis Aimsire Trí Ghaeilge (ag Met.ie)
 
Cluichí agus Gníomhaíochtaí
  An Aimsir (ag Cúla4)
  Áras an Uachtaráin - Turas Idirghníomhach
  Cad é mar atá an aimsir inniu?
  An Clog Cainteach - Cluiche (ag CCEA)
  Cluichí Teanga (ag an BBC)
  Cuir an Abairt Le Chéile
  Foclach (cosúil le Wordle)
  Fuaimeanna Ainmhithe
  Léigh Leat
  Scéalta ar Soundcloud (Foras na Gaeilge)
  Séideán Sí Cluichí (Naionáin Bheaga)
  Séideán Sí Cluichí (Naionáin Mhóra)
  Séideán Sí Cluichí (Rang a hAon)
  Séideán Sí Cluichí (Rang a Dó)
  Séideán Sí Cluichí (Rang a Trí - Rang a Sé)
  Snas ar Scéal (Cluichí)
  Toporopa - Oiliúint Inchinne le Tíreolaíocht
  Turas Naomh Pádraig
Áiseanna Ar Líne
  Acmhainn.ie
  Máire Nic an Rí Padlets
  Sabhal Mór Ostaig

Acmhainní Tagartha
  Abair (An Focal Scríofa go Caint Bheo!)
  eDIL (Electronic Dictionary of the Irish Language)
  Foclóir.ie
  An Foclóir Beag
  Forvo (Gaeilge)
  Google Translate
  Liostaí Téarmaíochta (@ Acmhainn.ie)
  Logainm (Logainmneacha na hÉireann)
  Pota Focal (Bailiúchán Foclóirí agus Gluaiseanna Gaeilge)
  Ríomhfhoclóir Matamaitice (ag CCEA)
  Seanfhocail (le Audio)
  Teanglann - Leabharlann Teanga agus Foclóireachta
  Téarma.ie
  Vicipéid (Wikipedia trí Ghaeilge)


 


     

Uirlisí Scríbhneoireachta
  Book Creator
  Folding Story
  Imagine Forest
  Inklewriter
  Little Bird Tales
  My eBook
  My Story Book
  Storybird
  Story Jumper
  Story Maker (ag ABCYa)
  Story Maker (ag Learn English Kids)
  Twisty Noodle
  Write Reader

Uirlisí Breise
  Make Your Own Manipulatives (ag Flippity)
  Msgif (Tiontaíonn sé téacs go 'gif' beoite)
  Voki (Cruthaigh Avatars ag Caint)


Ar fáil don iPad freisin            Nuashonraithe: 28 Márta 2023